Счетоводни услуги

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Текуща счетоводната отчетност съгласно НСФОМСП и изискванията на клиента
 • Месечно изготвяне и подаване в НАП на документи съгласно ЗДДС
 • Изготвяне на необходимите платежни документи за разплащания с бюджета
 • Изготвяне и представяне на годишния и междинен финансов отчет и годишната данъчна декларация
 • Представителство пред НАП при ревизии

ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ

 • Консултации относно данъчно планиране на дейността
 • Консултации относно бизнес схеми и финансов инженеринг
 • Консултации относно оптимизиране на данъци
 • Съдействие при създаване на дружество
 • Консултации относно прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
 • Административни услуги, свързани със счетоводната отчетност на дружеството – преводи и легализации, актуални състояния и други.

ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ

Поемането на обработката на заплатите от външна компания ще Ви даде възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност на възнагражденията.

 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики    
 • Регистрация и пререгистрации на трудови договори
 • Изготвяне на месечни разплащателни ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне на граждански договори и текущи хонорар-сметки
 • Представяне на информация за осигурените лица в НОИ
 • Изготвяне на платежни документи по възнаграждения на персонала

Бизнес и финансови консултации

 • Консултации за дългосрочно и оборотно финансиране
 • Подготовка на необходими документи за кредитиране и кандидатстване по програми на ЕС
 • Изготвяне на бизнес планове, финансови анализи и бюджети
 • Консултации за инвестиционни финансови продукти в България

Къде да ни намерите

1504 София
ул. Силистра №6, ет.4


Свържете се с нас!

Имейл: info@octusbg.com 
Тел.: +359 (2) 488 1919
Тел.: +359 (88) 4147676

Бързи Връзки 

За Нас
Услуги
Цени
Контакти


Октус България

Октус България е компания за счетоводни услуги и финансови консултации, специализирана в предоставянето им на дружества с дейност и/или представителства в България.