нашите услуги

Абонаментно обслужване:

  • Текуща счетоводна отчетност.
  • Месечно изготвяне и подаване на документите съгласно ЗДДС.
  • Обработка на възнаграждения по трудови и граждански договори.
  • Изготвяне на годишен финансов отчет и данъчни декларации.
  • Представителство пред НАП при ревизии.
Всички услуги

снимка

Mono Collective