нашите услуги

Абонаментно обслужване:

 • Текуща счетоводна отчетност.
 • Месечно изготвяне и подаване на документите съгласно ЗДДС.
 • Обработка на възнаграждения по трудови и граждански договори.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет и данъчни декларации.
 • Представителство пред НАП при ревизии.
Всички услуги

снимка

Счетоводни услуги

Абонаментно обслужване

 • Текуща счетоводната отчетност съгласно НСФОМСП и изискванията на клиента;
 • Месечно изготвяне и подаване в НАП на документи съгласно ЗДДС;
 • Изготвяне на необходимите платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Изготвяне и представяне на годишния и междинен финансов отчет и годишната данъчна декларация;
 • Представителство пред НАП при ревизии
счетоводство

Еднократни услуги

 • Консултации относно данъчно планиране на дейността;
 • Консултации относно бизнес схеми и финансов инженеринг;
 • Консултации относно оптимизиране на данъци;
 • Съдействие при създаване на дружество;
 • Консултации относно прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Административни услуги, свързани със счетоводната отчетност на дружеството – преводи и легализации, актуални състояния и други.

Обработка на заплати

Поемането на обработката на заплатите от външна компания ще Ви даде възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност на възнагражденията.

 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
 • Регистрация и пререгистрации на трудови договори;
 • Изготвяне на месечни разплащателни ведомости и фишове за заплати;
 • Изготвяне на граждански договори и текущи хонорар-сметки;
 • Представяне на информация за осигурените лица в НОИ;
 • Изготвяне на платежни документи по възнаграждения на персонала.
счетоводство

Финансови консултации

Ако имате нужда от дългосрочно или оборотно финансиране, ние можем да Ви бъдем полезни.

Ние можем да ви предложим консултации за широк кръг финансови услуги — банково финансиране, инвестиционни фондове, застраховки, финансов и оперативен лизинг, като подготвим пълният пакет с необходимата финансова информация, или представляваме вашите интереси в преговорите.

Ние можем да изготвим необходимите бизнес планове и обобщена финансова информация, както и да анализираме финансовите резултати и индикатори, важни за вашия бизнес. Дори и да не планирате външно финансиране в определения момент, една експертна финансова оценка на бизнеса може да предложи алтернативни подходи за подобряване на начина, по който компанията се приема от банки, инвеститори, партньори, акционери и институции.

Ние можем да ви помогнем да се ориентирате в разнообразните продукти във финансовата индустрия, като ви консултираме за най-добрите опции за вашия тип бизнес.

счетоводство

Нуждаете се от повече информация? Изпратете директно запитване за счетоводни услуги или финансови консултации.

Mono Collective